Karaktereink

Élményalapú HR-fejlesztések nyomozó, riporter és lelkész közreműködésével.

A HR-szakértőink és trénereink által tartott képzéseinken egy valódi rendőrnyomozó, egy gyakorló lelkész és egy jól ismert riporter is megosztja legjobb tudását és módszertanát a résztvevőkkel.
Az üzleti világban szokatlan megközelítésükkel, sajátságos módszereikkel helyzetfüggően alkalmazható látásmódot és azonnal beépíthető eszköztárat nyújtanak.
A nyomozó, a lelkész és a riporter a kérdezéstechnika egy-egy speciális felhasználási módjának szakértőjeként életszerűvé teszik a kérdezés tudományának elméletét és gyakorlatát.

NYOMOZÓ

A kihallgatások és megfigyelések során szerzett rutinja és látásmódja segítségével megtanít a társas interakciók során a megtévesztés felismerésére, a metakommunikatív jelek hatékony olvasására, értelmezésére. Megtanít az összpontosításra, a kérdezési taktika megalkotására továbbá a gyors és helyzettől függő újraalkotására.

RIPORTER

A közönség előtt vezetett beszélgetések során olyan technikákat alkalmaz, amelyek sikeres figyelővé tehetik a vállalat vezetőit és alkalmazottait egyaránt. A kommunikáció kulcsa a figyelem, a tudatos kíváncsiság. Ezek jobb emberi és szakmai kapcsolatok kialakítását teszik lehetővé. Ugyanakkor a riporter tudja azt is, mi a különbség a parttalan csevegés, és a tudatosan vezetett, a szervezet számára hasznos, de mégis őszinte beszélgetés között. A válaszok gyors feldolgozása, a rejtett információk meghallása és a beszélgetőpartner reakcióinak pontos észlelése a magabiztosságot és az asszertivitást fokozza.

LELKÉSZ

A lelki gondozás és gyóntatás módszertanát és szemléletét felhasználva olyan készségeket fejleszt, amelyek elősegítik a magas bizalmi szintű kapcsolat kialakítását és fenntartását, a belső elakadások mély feltárását. Az empatikus, személyre szabott kérdezéssel, az értő figyelemmel történő meghallgatással a pozitív visszajelzés kultúráját teremti meg, fogékonnyá téve ezáltal a résztvevőket a lelki folyamatok iránt is. A személyiség fejlesztését, az egyéni útkeresést a belső motivációk és külsődleges célok harmonizálásával segíti.